O NAS

Miejsce w Mikołowie, które wszechstronnie służy pomocą medyczną. Jest to Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „LeK”, który znajduje się w Mikołowie na ul. ks. Szafranka 9. Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, tel kom. 601 46 44 44.


„LeK” wychodzi naprzeciw potrzebom chorego. Każdy z nich traktowany jest indywidualnie i kompleksowo. Współczesna medycyna daje do wyboru wiele możliwości diagnostycznych, ale to ludzie decydują o ich zastosowaniu. To w „LeK”-u lekarze po przeanalizowaniu dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, po wnikliwej analizie wyników badań, po zapoznaniu się z sytuacją życiową pacjenta, zrobią wszystko aby znaleźć przyczynę choroby i walczyć z nią do wyzdrowienia.


Gabinety Lekarskie “LeK” to:

 • Gabinety Kardiologiczne dla dorosłych

 • Gabinet Laryngologiczny

 • Gabinet Neurochirurgiczny

 • Gabinet Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej

 • Gabinet Endokrynologiczny

 • Gabinet Okulistyczny

 • Gabinet Rehabilitacji Medycznej


W obrębie “LeK”-u działają wysokospecjalistyczne pracownie diagnostyczne wykonujące badania dodatkowe na zlecenie lekarzy leczących oraz na życzenie pacjentów. W “LeK”-u można wykonać takie badania specjalistyczne jak:

 • badanie echokardiograficzne serca (UKG) z oceną przepływu krwi metodą kolorowego Dopplera

 • 24 godzinny ambulatoryjny zapis czynności pracy serca (holter EKG)

 • 24 godzinny ambulatoryjny zapis ciśnienia tętniczego krwi (holter ciśnieniowy)

 • spoczynkowe badanie EKG i test wysiłkowy EKG na bieżni

 • przepływy dopplerowskie krwi w naczyniach obwodowych: tętnicach szyjnych, tętnicach obwodowych kończyn, tętnicach nerkowych, żyłach obwodowych kończyn, aorcie brzusznej

 • badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej oraz tarczycy„LeK” to Prywatne Centrum Medyczne oferujące szeroki zakres usług świadczonych na wysokim poziomie.