BADANIA

W Zespole Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich “LeK”
pacjenci mogą wykonać następujące badania:

 • Badanie echokardiograficzne serca (UKG) z oceną przepływu krwi metodą Dopplera, niezastąpione w diagnostyce wrodzonych i nabytych wad serca

 • Badanie EKG i test wysiłkowy EKG z komputerową analizą

 • 24 godzinna rejestracja pracy serca (holter EKG)

 • 24 godzinna rejestracja ciśnienia krwi (holter ciśnieniowy)

 • Badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej oraz tarczycy

 • Przepływy dopplerowskie krwi w naczyniach obwodowych:

  • w tętnicach szyjnych

  • w tętnicach obwodowych kończyn

  • w tętnicach nerkowych

  • w żyłach obwodowych kończyn

  • w aorcie brzusznej